Kladno: Park Zoologická – I. etapa

Projekt se zaměřuje na území o ploše 6359 m2 na pozemku, kde dříve stávala zoo. Počítá se s vybudování mlatových cest a úpravou terénu pro sadovnické účely, s kácením a úpravou stávajících dřevin, založením trávníku a novou výsadbou stromů a keřů.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Středočeský
Příjemce podpory statutární město Kladno
Celkové způsobilé výdaje 870 675 Kč
Příspěvek EU 522 405 Kč