Semín: Vytvoření čtyř tůní

Podstatou projektu je vytvoření nových vodních prvků, konkrétně čtyř tůní k podpoře chráněných rostlin a zejména živočichů. Jedná se o větší tůň s ostrůvkem a litorálním pásmem, v němž jsou navrženy další tři menší tůně. Součástí stavby je rovněž rozdělovací objekt a odpouštěcí průleh.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Kraj Pardubický
Příjemce podpory obec Semín
Celkové způsobilé výdaje 1 499 413 Kč
Příspěvek EU 1 199 530 Kč