Ostrava: Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015

Projekt byl zaměřen na revitalizaci zelených ploch sídlišť Šalamouna a Fifejdy II v Moravské Ostravě. Stav parkových úprav byl poplatný době vzniku sídlišť a neodpovídal současným nárokům. Cílem projektu bylo zajištění vyšší kvality života ve městě Ostrava pomocí revitalizace sídelní zeleně.
Prioritní osa 4  – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory statutární město Ostrava
Celkové způsobilé výdaje 2 587 771 Kč
Příspěvek EU 1 552 622 Kč