Smržovka: Sanace a stabilizace svahových nestabilit

Projekt řešil sanaci skalního svahu v havarijním stavu v zastavěné části města Smržovka. Skalní svah se nachází na městském pozemku, kde stojí mateřská školka. Ze svahu a skalních výchozů byly odstraněny veškeré nestabilní bloky, čímž se eliminovalo riziko skalního řícení.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Liberecký
Příjemce podpory město Smržovka
Celkové způsobilé výdaje 2 244 689 Kč
Příspěvek EU 1 907 986 Kč