Cvikov: Zateplení domova dětí

Stavební úpravy DDM Cvikováček spočívaly v zateplení fasády včetně nových klempířských prvků, zateplení částí vnitřních stěn včetně výměny vyznačených vnitřních dveří v těchto stěnách a zateplení šikmin střechy a podlahy půdy. Součástí je rekonstrukce vytápěcího systému objektu.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Liberecký
Příjemce podpory město Cvikov
Celkové způsobilé výdaje 1 550 368 Kč
Příspěvek EU 620 147 Kč