Veltruby: Protipovodňová opatření

Zpracování nového digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného a varovného informačního systému pomohlo obci Veltruby v ochraně před povodněmi. Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování občanů před povodňovým nebezpečím v obci.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Středočeský
Příjemce podpory obec Veltruby
Celkové způsobilé výdaje 2 382 042 Kč
Příspěvek EU 1 667 429 Kč