Tetčice: Zateplení společenského střediska

V Tetčicích nechali realizovat energeticky úsporná opatření na objektu rybářské bašty, která slouží jako společenské středisko. Společně se zateplením se vyměnila okna i dveře.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Tetčice
Celkové způsobilé výdaje 607 328 Kč
Příspěvek EU 242 931 Kč