Praha 8: Zateplení MŠ

U budovy mateřské školy Sokolovská se podařilo snížit energetickou náročnost zateplením, výměnou dveří a oken, dále byl zaveden ekologicky šetrný způsob provozu budovy, a to pomocí energetického managementu.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj hlavní město Praha
Příjemce podpory Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Celkové způsobilé výdaje 2 548 260 Kč
Příspěvek EU 1 019 304 Kč