Týniště n. Orlicí: Protipovodňový systém

Týniště nad Orlicí si nechalo vybudovat výstražný a varovný systém a vytvořit digitální povodňový plán. Město bývá ohrožováno povodněmi a nemělo dostatečný nástroj a systém pro prevenci povodňových škod a řízení krizových situací.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory město Týniště nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 2 895 885 Kč
Příspěvek EU 2 027 119 Kč