Tvarožná: Zateplení MŠ

Budova mateřské školy v Tvarožné má nižší energetickou náročnost. Školka byla zateplena, vyměnila se okna a dveře. Rovněž byl nahrazen starý zdroj vytápění plynovým tepelným čerpadlem. Instalována byla vzduchotechnika, byla regulována otopná soustava a byl zaveden energetický management.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory obec Tvarožná
Celkové způsobilé výdaje 5 083 859 Kč
Příspěvek EU 2 033 543 Kč