Hrotovice: Fitness park

V Hrotovicích řešili úpravu okolí nově navrženého Fitness parku, místa pro venkovní cvičení. Byla stabilizována stávající plocha zeleně, která je fragmentem původního zámeckého parku, byla doplněna o novou generaci stromů a především o keřové patro s důrazem na kvetoucí rostliny.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Vysočina
Příjemce podpory město Hrotovice
Celkové způsobilé výdaje 797 165 Kč
Příspěvek EU 478 299 Kč