Ústí nad Orlicí: Zateplení nemocnice

Budova lékárny, ve které jsou laboratoře, sklady a provozní zázemí, byla zateplena. Stejně byl opraven pavilon F nemocnice Ústí nad Orlicí, ve kterém jsou umístěny ambulance, onkologie, rehabilitace, dialýza a další oddělení. Obvodový a střešní plášť dostaly zateplení, vyměnila se okna.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Pardubický
Příjemce podpory Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 15 563 228 Kč
Příspěvek EU 6 225 291 Kč