Týn n. Vltavou: Obnova parku

Historický park Bedřichovy sady prošel rozsáhlou revitalizací. Stávající zeleň byla ošetřena a byly odstraněny nežádoucí porosty. Rovněž byly vysazeny nové stromy, keře a půdokryvné rostliny, byly založeny travnaté plochy a kvetoucí bylinné porosty.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Týn nad Vltavou
Celkové způsobilé výdaje 1 152 870 Kč
Příspěvek EU 691 722 Kč