Ústí nad Orlicí: Zateplení mateřské školky

V MŠ Na Výsluní byly vyměněny výplně prosklených stěn v krčku, v tělocvičně a na dalších místech. Byla obložena fasáda a vyměněna střecha a byla provedena další energeticky úsporná opatření. Součástí rekonstrukce byla také nová vzduchotechnika s rekuperací a nové ústřední topení.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Pardubický
Příjemce podpory město Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 8 089 563 Kč
Příspěvek EU 3 235 825 Kč