Lázně Bělohrad: Obnova zeleně

V Lázních Bělohrad revitalizují na několika místech zeleň, konkrétně se jedná o park Flumovy sady, park okolo nábřeží a Jiráskovo nábřeží. Stávající zeleň byla doplněna o keře a stromy. Projekt významně přispívá k posílení biodiverzity a ekologické stability sídla.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory město Lázně Bělohrad
Celkové způsobilé výdaje 1 287 181 Kč
Příspěvek EU 772 309 Kč