Opatov: Povodňový plán

Výstražný systém a povodňový plán chrání zdraví občanů a majetek díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím pomocí rozšíření a modernizace stávajícího lokálního varovného systému.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Pardubický
Příjemce podpory obec Opatov
Celkové způsobilé výdaje 2 520 561 Kč
Příspěvek EU 1 764 392 Kč