Praha 8: Zateplení mateřské školky

Mateřská škola Šimůnkova prošla rekonstrukcí, která řešila zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Stavební firma zateplila fasády včetně soklu, střechy, dveřní vstupy, instalována byla vzduchotechnika s rekuperací. Budova je úspornější a s lepším mikroklimatem.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj hlavní město Praha
Příjemce podpory Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Celkové způsobilé výdaje 6 607 545 Kč
Příspěvek EU 2 643 018 Kč