Hřensko: Usměrňování návštěvníků

V I. zóně NP České Švýcarsko byla opravena návštěvnická infrastruktura. Úpravy usměrňují návštěvníky národního parku ve vybraných částech, čímž dochází k omezení a předcházení negativních vlivů vysoké návštěvnosti na místní přírodu.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Kraj Ústecký
Příjemce podpory obec Hřensko
Celkové způsobilé výdaje 9 163 034 Kč
Příspěvek EU 7 788 579 Kč