Lomnice nad Popelkou: Protipovodňový systém

V Lomnici vybudovali lokální výstražný systém a nechali vypracovat digitální povodňový plán. Cílem je získat okamžité informace zejména o přívalových srážkách a náhlých povodňových situacích. Systém zahrnuje detekci zvýšení vodní hladiny i zajišťuje ozvučení povodňové oblasti města.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Liberecký
Příjemce podpory město Lomnice nad Popelkou
Celkové způsobilé výdaje 379 335 Kč
Příspěvek EU 322 434 Kč