Vodňany: Obnova sadů

Revitalizace rozsáhlého parku – Zeyerových sadů – v blízkosti centra Vodňan spočívala v ozdravných zásazích i nové výsadbě. Jednalo se o část celkové obnovy s cílem zajistit občanům i návštěvníkům Vodňan zlepšení životního prostředí a vytvoření „zelené oázy“.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Vodňany
Celkové způsobilé výdaje 267 448 Kč
Příspěvek EU 160 468 Kč