Úpice: Zajištění svahu

Obec nechala zajistit stabilitu skalního masivu v ulici Regnerova. Ze skály vypadávaly kameny a kamenné bloky, které ohrožovaly provoz na silnici. Statické zajištění bylo realizováno geotechnickými pracemi ve spojení s klasickými technologiemi.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Královéhradecký
Příjemce podpory město Úpice
Celkové způsobilé výdaje 9 480 128 Kč
Příspěvek EU 8 058 109 Kč