Protivín: Obnova zeleně

Obsahem projektu je celková obnova zeleně v intravilánu místních částí. Konkrétně se jedná o obnovu funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně: revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby.
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Kraj Jihočeský
Příjemce podpory město Protivín
Celkové způsobilé výdaje 3 211 728 Kč
Příspěvek EU 1 284 691 Kč