Nová Role: Zateplení budovy

V Nové Roli byl zateplen objekt v majetku města, který slouží jako multifunkční budova. V rámci projektu došlo ke komplexnímu zateplení objektu včetně svislých obvodových konstrukcí. Vyměněny byly i části původních otvorových výplní.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Karlovarský
Příjemce podpory město Nová Role
Celkové způsobilé výdaje 5 066 008 Kč
Příspěvek EU 2 026 403 Kč