Zdislavice: Digitální protipovodňový plán

Zdislavice nechaly vybudovat varovný a výstražný systému ochrany před povodněmi. Plán a systém zahrnují operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci, funkční a moderní výstražný a varovný systém.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Středočeský
Příjemce podpory městys Zdislavice
Celkové způsobilé výdaje 1 489 575 Kč
Příspěvek EU 1 042 702 Kč