Tišnov: Sanace svahu

Ze skalního svahu nad cyklostezkou v Tišnově nepředvídatelně a nekontrolovatelně padaly kusy hornin. Dopadaly právě na trasu pro cyklisty a na železniční koleje. Sanace spočívala v odstranění veškerých nestabilních částí, lokálním ukotvení a instalaci ocelových sítí.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Kraj Jihomoravský
Příjemce podpory město Tišnov
Celkové způsobilé výdaje 2 411 017 Kč
Příspěvek EU 2 049 364 Kč