Havířov: Energetické úspory budovy MŠ

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu žadatele, snížení vypouštění emisí a zavedení energetického managementu. Dalším cílem bylo zlepšení estetického vzhledu budovy mateřské školy Přímá v Havířově.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory statutární město Havířov
Celkové způsobilé výdaje 3 211 728 Kč
Příspěvek EU 1 284 691 Kč