Klimkovice: Zateplení domu pro seniory

Projekt obsahuje opatření vedoucí ke snížení vypouštěných emisí a snížení energetické náročnosti objektu domova pro seniory: zateplení fasády objektu, výměnu původních otvorových výplní, regulaci otopné soustavy a modernizaci kotelny spočívající ve výměně stávajících atmosférických plynových kotlů za nový kondenzační plynový kotel.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory Město Klimkovice
Celkové způsobilé výdaje 3 468 396 Kč
Příspěvek EU 1 387 358 Kč