Hlavice: Zateplení úřadu

V Hlavicích řešili neefektivní provoz objektu obecního úřadu v obci. Budova získala zateplení obvodového pláště, vodorovných konstrukcí a byly vyměněny otvorové výplně. Zlepšily se tak tepelně-technické vlastnosti budovy.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Liberecký
Příjemce podpory obec Hlavice
Celkové způsobilé výdaje 2 246 532 Kč
Příspěvek EU 898 612 Kč