Varnsdorf: Zateplení ubytovny

Ve Varnsdorfu nechali zateplit ubytovnu u sportovní haly. Úpravy spočívaly v zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 100 mm, ve výměně výplní otvorů v obvodových stěnách za nová okna a v zateplení střešního pláště.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Kraj Ústecký
Příjemce podpory město Varnsdorf
Celkové způsobilé výdaje 2 394 836  Kč
Příspěvek EU 957 934 Kč