Kočov: Protipovodňová opatření

V obci vybudovali protipovodňový výstražný systém spolu s digitálním povodňovým plánem. Povodňový plán byl aktualizován ve všech jeho částech. Zároveň se rozšířil lokální výstražný systém o srážkoměr a hladinoměr a byl vybudován varovný a vyrozumívací systém obce včetně rozhlasové ústředny.
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Kraj Plzeňský
Příjemce podpory obec Kočov
Celkové způsobilé výdaje 745 384 Kč
Příspěvek EU 559 038 Kč