Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Číslo aktuální verze: 2
Platnost: od 21. 6. 2018
Zařazení: Specifický cíl 5.1, Specifický cíl 5.3


Starší verze

Číslo verze Platnost
1 1. 12. 2015 - 20. 6. 2018