Závazný vzor stanoviska zpracovatele k ZVA - SC 2.3

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 21. 6. 2018
Zařazení: Specifický cíl 2.3