Nejčastější pochybení při podání žádosti o podporu - SC 1.4

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 9. 2. 2016
Zařazení: Specifický cíl 1.4