Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 6. 2015
Zařazení: Specifický cíl 1.4