Připomínkový list k hodnoticím kritériím PO 1, SC 1.1 a 1.2

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 15. 10. 2015
Zařazení: Specifický cíl 1.1