Hodnoticí kritéria - upravená (71. výzva)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 7. 2017
Zařazení: Specifický cíl 1.1