Zjednodušený finanční model - SC 1.1, 1.2

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 12. 7. 2017
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2