Nástroj Udržitelnost 2014+

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 3. 2016
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2, Specifický cíl 1.3, Specifický cíl 1.4
Popis: Aktualizace 6. 2. 2019