Loga OPŽP

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 18. 8. 2015
Zařazení: Publicita OPŽP, Loga SFŽP ČR, MŽP