Čestné prohlášení o podporách de minimis

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 25. 8. 2016
Zařazení: Veřejná podpora/podpora de minimis, 88. výzva, 127. výzva, 128. výzva