Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 10. 2021
Zařazení: Programové období 2021-2027, Dokumenty ke specifickým cílům
Popis: Pracovní verze