Příloha č. 1 – Prohlášení k ZoU pro SC 3.1 a 3.2

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 26. 8. 2021
Zařazení: Specifický cíl 3.1, Specifický cíl 3.2