Metodický pokyn - sankce pro projekty PO1 (SC 1.1 a SC 1.2) v OPŽP 2014-2020

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 9. 2020
Zařazení: Specifický cíl 1.1, Specifický cíl 1.2
Popis: Pokyn se vztahuje i na projekty při přechodu z podmínek udržitelnosti OPŽP 2007–2013 na OPŽP 2014–2020.