Indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 9. 2021 (2005=100)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 18. 11. 2021
Zařazení: Dokumenty 2007-2013