Indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 6. 2021 (2005=100)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 8. 2021
Zařazení: Dokumenty 2007-2013