Indexy pro tvorbu cen vodného a stočného k 30. 6. 2020 (2005=100)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 7. 9. 2020
Zařazení: Dokumenty 2007-2013