Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu - 152. výzva

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 7. 2020
Zařazení: 152. výzva