Metodický návod pro zavedení energetického managementu - PO 5: Nástroj pro průběžné vyhodnocování energie na vytápění

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 24. 3. 2020
Zařazení: Specifický cíl 5.1, Specifický cíl 5.2, Specifický cíl 5.3