Určení hodnoty indikátorů v projektové dokumentaci - aktivita 1.3.2

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 2. 2020
Zařazení: 144. výzva