Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 9. 8. 2019
Zařazení: 126. výzva, 134. výzva