Základní struktura projektové studie stavebního nebo technologického řešení

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 13. 6. 2019
Zařazení: Specifický cíl 5.1, Specifický cíl 5.3