Pokyny pro žadatele využívající kombinaci OPŽP a metody EPC

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 16. 5. 2019
Zařazení: Specifický cíl 5.1, Specifický cíl 5.2, Specifický cíl 5.3